ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

ქართული სასწავლებლის ყველა კურსდამთავრებული ყოველწლიურად წარმატებით აბარებს ეროვნულ გამოცდებს:

2013 წელს სკოლის ყველა კურსდამთავრებული გახდა სტუდენტი, საიდანაც კურსდამთავრებულთა 78%-მა მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება: 37.5%-მა მოიპოვა 100%-იანი, 12.5%-მა მიიღო 70%-იანი , ხოლო 28%-მა მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება.

2014 წელს სკოლის ყველა კურსდამთავრებული გახდა სტუდენტი, საიდანაც კურსდამთავრებულთა 79%-მა მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება: 21%-მა მოიპოვა 100%-იანი, 31%-მა მიიღო 70%-იანი , ხოლო 21%-მა მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება.

2015 წელს, ყველა კურსდამთავრებული გახდა სტუდენტი. ზოგადი უნარების საკონკურსო ქულების მიხედვით შედგენილი რეიტინგული მონაცემებით, ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულთა 78%-მა მოიპოვა სახელმწიფო დაფინანსება:

11%-მა მოიპოვა 100%-იანი, 33%-მა მიიღო 70%-იანი, ხოლო 35%-მა მოიპოვა 50%-იანი დაფინანსება. ჩვენი სკოლის 1-მა კურსდამთავრებულმა სწავლა განაგრძო სასზღვარგარეთ.

2013-2014 წელს საატესტატო მონაცემების მიხედვით სკოლის აკადემიური მოსწრების ქულაა 8. (9 ქულა _ 31%, 8 ქულა 41%, 7 ქულა 28%). 2014-2015 წელს საატესტატო მონაცემების მიხედვით სკოლის აკადემიური მოსწრების ქულაა 8 (10 ქულა - 2%, 9 ქულა - 16%, 8 ქულა- 50%, 7 ქულა- 39%, 6 ქულა -2%). გერმანული ენის სკოლის სტატუსის მონიჭებიდან დღემდე ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულთა 90%-მა მიიღო გერმანული ენის დიპლომი (DSD Sprachdiplom).

2009-2015 წელს გერმანიის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი DAAD-ის (ბაკალავრიატის სრული დაფინანსება) 72 სტიპენდიიდან (თითო სკოლაზე გამოყოფილია 2 ადგილი) 7 ჩვენი სკოლის კურსდამთარებულებმა მოიპოვეს. 2016 წელს DAAD-ის პროგრამაში ჩვენი სკოლიდან წარდგენილია 2 მოსწავლე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნების გამოცდათა მონაცემები

საერთო სტატისტიკური მონაცემები