ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

სამხატვრო სკოლის პროგრამა


სამხატვრო სკოლაში სწავლება სამ საფეხურად მიმდინარეობს.
 
სწავლების I საფეხურზე სამხატვრო სკოლის სასწავლო პროგრამები შინაარსობრივად ერთიანია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სასწავლო პროგრამებთან და მათ რამდენიმე ფუნქცია აკისრია: მშობლიური ენის წერითი კულტურის დაუფლებამდე მოსწავლეები მასწავლებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას ამა თუ იმ მოვლენის შესახებ აფიქსირებენ ხატვის მეშვეობით. მათ მიერ შესრულებული ნახატის ახსნა-განმარტებისას ვითარდება მათი აზროვნება, მეტყველება და იგი თავისუფალი ხდება, რადგან ისინი შესრულებული სამუშაოს უშუალო შემოქმედნი არიან. ბავშვი თავის ყოველდღიურ განცდასა და შთაბეჭდილებას თავიდან მხოლოდ ჩანახატების, ხოლო შემდეგ ჩანაწერისა და ჩანახატების სახით გადმოცემს დღიურში. ნახატისა და ნაწერის ჰარმონიული შეთავსება ბავშვის აზროვნების, მისი ფანტაზიისა და შემოქმედებითი უნარის გამოვლენის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ბავშვის მიერ სამყაროსმცოდნეობის პროგრამის ცოდნა ფიქსირდება ხატვისა და წერის მეშვეობით. ხელოვნება, როგორც ადამიანის სულიერი მოღვაწეობის სფერო, ბავშვე¬ბისათვის სამყაროს წვდომისა და ამ სამყაროში საკუთარი ადგილის პოვნის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალებაა. ნახატებში ვლინდება ბავშვის ცოდნა მთელი სამყაროს შესახებ და მისი დამოკიდებულება ამ სამყაროსადმი.
 
 ხატვის გაკვეთილებზე მოსწავლეები უსმენენ სამუსიკო ხელოვნების ნიმუშებს. შემდგომ კი ნახატის საშუალებით გადმოსცემენ მოსმენილსა და გაგონილს. ხელოვნების ამ ორი სფეროს ჰარმონიული შერწყმა ხელს შეუწყობს ბავშვში არსებული შემოქმედებითი იმპულსის, გემოვნებისა და ფანტაზიის განვითარებას. ეცნობიან სახვითი ხელოვნების გამომსახველობით საშუალებებს. იხვეწება მათი სამხატვრო ტექნიკა. დიდი ყურადღება ექცევა შრომის გარკვეული ჩვევების გამომუშავებას, მოსწავლემ უნდა შესძლოს ნახატის შესაქმნელად განკუთვნილი დროის სწორად გამოყენება: ფერთა მიღება, კომპოზიციის დამუშავება, ჩარჩოების მომზადება, სახატავ დაფაზე ქაღალდის გადაკვრა და სხვა.
 
სწავლების II საფეხურზე სამხატვრო სკოლის ფუნქცია ორად იყოფა: ერთი მხრივ, სამხატვრო სკოლა კვლავ ემსახურება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის II და III საფეხურებზე ხელოვნების ისტორიისა და ხელოვნებათმცოდნეობის სწავლებას, ხოლო, მეორე მხრივ, ბავშვები, რომელთაც აღმოაჩნდებათ განსაკუთრებული ნიჭი და მიდრეკილება სამხატვრო ხელოვნებისადმი, სწავლების II და III საფეხურზე პროფესიული თვალსაზრისით შექმნილი სპეციფიური პროგრამების მეშვეობით აგრძელებენ სწავლას და, ფაქტობრივად, პროფესიონალ მხატვრებად ყალიბდებიან.

პედაგოგები

ლელა კირთაძე
სამხატრო სკოლის ხელმძღვანელი
img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

ქართული სასწავლებელისკოლამდელი აღზრდის პროგრამა