ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

Zelkova Serrata

ძელქვა -პლანეტის ერთადერთი უძველესი მცენარე საქართველოში, კუნძულ კრეტაზე, ჩინეთსა და იაპონიაში გვხვდება და მსოფლიოში ქართული სახელით ცოცხლობს. ძელქვა საქართველოში ადრე ფართოდ იყო გავრცელებული. მისი ნაშთები შირაქსა (დათვის რეხა) და მესხეთში (ქისათი¬ბის ნამარხები) გვხვდება. ძელქვის ქვასავით მაგარი მერქანი მისი განადგურების მიზეზი გახდა.

კლუბი "ძელქვა"

განათლების არსებული სასკოლო მოდელი ვერუზრუნველყოფს პიროვნების სოციალიზაციასა და გარემოსდაცვითი, ეკოლოგიური და მდგრადი განვითარების განათლების ადეკვატურ შედეგს. ამიტომ ჩვენი განათლების სივრცეში ფორმალური განათლება არაფორმალურთან შერწყმული მოიაზრება. ამ ორი სფეროს ინტეგრაცია შეიძლება ჩაითვალოს ერთ-ერთ ქმედით საშუალებად განათლების ხარისხის ასამაღლებლად. სკოლის პრიორიტეტული მიმართულებაა განათლება მდგრადი განვითარებისათვის, ამ მიზნით სკოლაში ფუნქციონირებს კლუბი “ძელქვა”, რომლის მიზანია: აღიზარდოს თავისუფალი, გლობალურად მოაზროვნე, სოციალურად აქტიური პიროვნება, რომელსაც ექნება სამყაროს გარდაქმნის პროცესების მიმართ გონივრული დამოკიდებულება, პასუხისმგებლობის გრძნობა თავისი ქვეყნის, თავისი პლანეტის, სამყაროს დღევანდელობისა და მომავალი განვითარების წინაშე.

კლუბის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:

1. გასვლითი ეკოლოგიური გაკვეთილების ჩატარება

2. ეკო ბანაკების მოწყობა

3. გამოფენების, ეკო აქციებისა და სემინარების მოწყობა.

 


img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

ქართულად

img05

img05

img05

img05