ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

ურთიერთობები

სასწავლებელში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიის რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფენომენის _ აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა გზაჯვარედინის არსის გაცნობიერებას მოსწავლეთა მიერ, რადგან საქართველოს მომავალი მოქალაქის ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის კულტურის შესწავლის გარეშე.  

სასწავლებელი არის საქართველო-იაპონიისა და საქართველო-ჩეხეთის ასოციაციების კოლექტიური წევრი. იგი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს იაპონიის, ჩეხეთის, გერმანიის საელჩოებთან, ფონდებთან „ევრაზია“; WWF, Japan Foundation, ადგილობრივ და საერთაშორისო მასმედიასთან. იაპონურ (ქ. ტოკიო) და გერმანულ (ქ. გეზამთშულე) პრესაში არაერთგზის გამოქვეყნდა სტატიები „ქართული სასწავლებლის“ შესახებ.

პრესა ჩვენ შესახებ

  • ქართული სასწავლებელი” აქტიურად თანამშრომლობს იაპონიის საელჩოსთან და  მასმედიასთან.  "ქართული სასწავლებლის" ყველა  იაპონური ენის პედაგოგმა იაპონიაში გაიარა სტაჟირება.
  • არის საქართველო-იაპონიისა ასოციაციების კოლექტიური წევრი.

ჩვენის სასწავლებლის მეორე და მესამე საფეხურის მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ გაერთიანდნენ იაპონური ენის კლუბში და უსასყიდლოდ შეიწალვონ იაპონური ენა, მიიღონ მონაწილეობა სხვანასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.