ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

ურთიერთობები

სასწავლებელში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიის რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფენომენის _ აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა გზაჯვარედინის არსის გაცნობიერებას მოსწავლეთა მიერ, რადგან საქართველოს მომავალი მოქალაქის ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის კულტურის შესწავლის გარეშე.  

სასწავლებელი არის საქართველო-იაპონიისა და საქართველო-ჩეხეთის ასოციაციების კოლექტიური წევრი. იგი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს იაპონიის, ჩეხეთის, გერმანიის საელჩოებთან, ფონდებთან „ევრაზია“; WWF, Japan Foundation, ადგილობრივ და საერთაშორისო მასმედიასთან. იაპონურ (ქ. ტოკიო) და გერმანულ (ქ. გეზამთშულე) პრესაში არაერთგზის გამოქვეყნდა სტატიები „ქართული სასწავლებლის“ შესახებ.

პრესა ჩვენ შესახებ

,,ქართული სასწავლებელი” აქტიურად თანამშრომლობს ჩეხეთის საელჩოსთან და საერთაშორისო მასმედიასთან. პარტნიორი სკოლაა ქ. ჟეჰენის დაწყებითი სკოლა. 

  • არის საქართველო-ჩეხეთის ასოციაციების კოლექტიური წევრი.

ჩვენის სასწავლებლის მეორე და მესამე საფეხურის მოსწავლეებს შესაძლებლობა აქვთ გაერთიანდნენ ჩეხური ენის კლუბში და უსასყიდლოდ შეიწალვონ ჩეხური ენა, მიიღონ მონაწილეობა სხვანასხვა გამოფენებსა და ღონისძიებებში.