ელ.ჟურნალიონლ.გადახდამიღებაკალენდარი

ურთიერთობები

სასწავლებელში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კავკასიის რეგიონისათვის დამახასიათებელი ფენომენის _ აღმოსავლურ და დასავლურ კულტურათა გზაჯვარედინის არსის გაცნობიერებას მოსწავლეთა მიერ, რადგან საქართველოს მომავალი მოქალაქის ჩამოყალიბება წარმოუდგენელია როგორც დასავლეთის, ისე აღმოსავლეთის კულტურის შესწავლის გარეშე.  

სასწავლებელი არის საქართველო-იაპონიისა და საქართველო-ჩეხეთის ასოციაციების კოლექტიური წევრი. იგი ასევე აქტიურად თანამშრომლობს იაპონიის, ჩეხეთის, გერმანიის საელჩოებთან, ფონდებთან „ევრაზია“; WWF, Japan Foundation, ადგილობრივ და საერთაშორისო მასმედიასთან. იაპონურ (ქ. ტოკიო) და გერმანულ (ქ. გეზამთშულე) პრესაში არაერთგზის გამოქვეყნდა სტატიები „ქართული სასწავლებლის“ შესახებ.

პრესა ჩვენ შესახებ

2002 წლიდან ქართულ სასწავლებელს  კულტურის მინისტრთა კაბინეტის მიერ მინიჭებული აქვს DSD (Deutsches Sprachdiplom) სკოლის სტატუსი.  რაც გულისხმობს გერმანული ენის ,  როგორც უცხოენისა ან/და მეორე ენის სწავლებასა და მოწაფეების DSD–ს ერთიანი, ცენტრალიზებული  გამოცდებისთვის მომზადებას.

DSD I დონის დიპლომი შესაძლებლობას აძლევს მოწაფეებს სწავლა განაგრძონ კოლეჯში, გერმანიაში.

DSD II დონის დიპლომი შესაძლებლობას აძლევს მოწაფეებს სწავლა განაგრძონ გერმანიის უმაღლეს სასწავლებელში.